Disclaimer

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van SIFRA Verloskundigenpraktijk gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. SIFRA Verloskundigenpraktijk of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
 
Op de internetpagina's van SIFRA Verloskundigenpraktijk staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van SIFRA Verloskundigenpraktijk geen enkele invloed. SIFRA Verloskundigenpraktijk of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.