Privacy statement

Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Hierdoor voldoen we aan de Europese privacywetgeving.

Bij Sifra verloskundigen zijn we altijd al uiterst zorgvuldig omgegaan met de verwerking van jouw (medische) gegevens, maar voortaan moeten we nog meer kunnen aantonen dat we aan de wet voldoen en moeten we onder andere schriftelijk kunnen aantonen dat jij toestemming hebt gegeven voor het vertrekken van informatie aan derden. 

Dit houdt concreet in:

  • Door je bij ons in te schrijven aan de balie, telefonisch of via ons inschrijfformulier verstrek je zelf gegevens aan ons die wij gebruiken om zorg aan je te kunnen leveren. De persoonsgegevens die wie verwerken zijn; voor- en achternaam, geboortedatum, BSN, adresgegevens, telefoonnummer, email en overige (persoons)gegevens die je zelf actief verstrekt, zoals een geboortekaartje.
  • Je gegevens geven wij alleen door aan derden, zoals een huisarts, gynaecoloog, kraamzorgbureau en/of consultatiebureau, als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Reeds aan het begin van je zwangerschap zullen we door middel van een formulier schriftelijke toestemming vragen indien we gegevens met derden willen kunnen delen. Zonder schriftelijke toestemming zal dit nooit gebeuren.
  • Je hebt het recht om (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sifra-verloskundigen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vagen we je om in die kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Sifra verloskundigen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken reageren. Als je een verzoek tot wissen van gegevens hebt gedaan kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
  • Je kunt toestemming tot onze verwerking van de persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven).
  • Sifra verloskundigen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, maakt dat dan aan ons kenbaar. Een eventueel datalek wordt door Sifra verloskundigen geregistreerd en gemeld.
  • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
  • Al het bovenstaande geldt ook voor (persoons)gegevens die wij via derden ontvangen.
Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Vragen over onze werkwijze of maatwerk?

Afspraak maken Contact met onze praktijk