Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heb je klachten over onze verloskundige of echoscopische zorg, geef dit dan bij ons aan. Door erover te praten kunnen we hopelijk het probleem bespreekbaar maken en oplossen. 
 
Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang
Wanneer je niet in staat bent om de klacht direct te bespreken, kan je bijstand zoeken bij de afdeling Adviespunt zorgbelang: Telefoon: 088-1205020, 
De medewerkers van deze afdeling kunnen je meer vertellen over je rechten en adviseren je graag. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt, of een brief te schrijven over de klacht. 
Kijk op www.adviespuntzorgbelang.nl voor meer informatie. 
 
Bemiddelaar
We hopen natuurlijk dat het niet zover komt, maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. We kunnen dan een bemiddelaar om hulp vragen, dat is een onpartijdig persoon die helpt om samen een oplossing te vinden. Daar is deze persoon speciaal voor opgeleid. Het doel van een bemiddelaar is om het vertrouwen tussen de partijen te herstellen. 
 
Klachtencommissie
Wanneer een gesprek met ons niet mogelijk is of wanneer het gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Deze klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. 
Indien dit zo is, zal de commissie ons vragen aanpassingen te doen in de praktijk. 
Meer informatie over de procedure is hier te vinden.

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Vragen over onze werkwijze of maatwerk?

Afspraak maken Contact met onze praktijk