Coronamaatregelen voor onze praktijk vanaf 14 maart 2020

14 maart 2020

Coronamaatregelen voor onze praktijk vanaf 14 maart 2020

Corona guidelines for the midwifery practice (see below)

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben.

Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020.
In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de de website van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op deverloskundige.nl vind je informatie.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:
- Was regelmatig je handen
- Hoest of nies in je elleboog
- Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
- Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
- Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
- Houd sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie
Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en ziekenhuizen:

• Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.

• Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn.

• Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.

• Vragen beantwoorden we telefonisch.

• Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen.

• Pretecho's worden niet meer uitgevoerd. Alle andere echo-afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan.

• Kraamvisites doen wij ook telefonisch, tenzij de hielprik moet worden gedaan of er een andere reden is dat we langs moeten komen.

• De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.

• Groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten worden afgelast, in ieder geval tot 1 april 2020.

• Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.

• Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.

• Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.

• Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

• Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.

• Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Veranderingen in onze praktijkruimte in verband met verspreiding van het virus
Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.
Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website van onze praktijk kijken!
Om de telefoon beschikbaar te houden voor spoedgevallen willen we jullie vragen om jullie vragen zoveel mogelijk per mail aan ons te stellen.


Met vriendelijke groet,
Het team van Sifra Verloskundigen


-----------------------------------

Dear client and partner,

The advice around the coronavirus is updated every day. The national organization of midwives (KNOV) has issued an advice for obstetric care. Every midwifery practice in our region is going to follow this advice.
Every day the situation is reevaluated and things can change. Please also check our website so that you stay informed about the latest developments.

Consultation hour
If you have an appointment one of the following weeks, then you will receive a phone call from the midwife in the days prior to your scheduled appointment. Between 16-27 weeks of pregnancy, any check-ups are not medically necessary and are not being done, unless of course there is a medical reason to do so.
Check-ups that are being done, we try to keep as short as possible. This means that we will only check your blood pressure and the growth of the baby. Any questions we will answer by phone.
We ask you to come to your appointment alone and that you don’t bring your partner or siblings.
Of course the use of Facetime, for example during an ultrasound, is allowed.
All (medical) ultrasound appointments will continue.
Non-essential appointments like fun ultrasounds will be canceled.
Centering Pregnancy sessions are being canceled at least until the end of March. We will schedule an individual appointment for you, if necessary.

Delivery
The choice for a delivery at home or in the hospital remains. We can discuss the location of the delivery with you again, also regarding the occupation of the hospital beds and the workload of the hospital staff. When you are in labor, for the time being only one person can accompany you to the hospital. There are no other persons allowed, not in the hallway or anywhere else in the hospital. It is not allowed to have people visiting you in the hospital right after birth. If you have to stay in the hospital longer, then the rules of the hospital apply.

Postpartum period
The check-ups in the first week after birth will be done by phone as much as possible. Of course we will visit you if necessary.
In general
The same advice applies to pregnant women as to non-pregnant women. So keep an eye on the news and follow the general guidelines of the RIVM (www.rivm.nl also in English).
Do you have a cold, are you coughing, do you have a fever and do you have an appointment? Tell us when we call you prior to the appointment. This way we can see what is the best thing to do in your situation.
Of course you can still reach us 24/7 and we will always see you if medically necessary.
All midwifery practices in our region are doing their very best to keep the chance of contamination and spreading of the virus as small as possible. We have agreed to help each other in case midwives get sick. This way we will keep focus on the quality of care and will do everything to guide you through this very special period in life.

Kind regards,
Team Sifra Midwifes.

 

Deel dit bericht