Inleiden voor 39 weken zwangerschap? Liever niet

20 juni 2022

Inleiden voor 39 weken zwangerschap? Liever niet

Een zwangerschap kan soms zo zwaar zijn dat je niets liever wilt dan de baby vroeger geboren te laten worden dan de uitgerekende datum. Steeds meer vrouwen vragen tijdens het spreekuur naar de mogelijkheid tot inleiden van de bevalling.  Alhoewel dat heel invoelbaar is, is dit voor de baby vaak niet de beste optie. Je baby groeit en ontwikkelt namelijk door tot de uitgerekende datum en beslist ook zelf wanneer het tijd is om geboren te worden. Inleiden lijkt gevoelsmatig soms de beste optie, maar het is een grote interventie op de natuur. Bij een ingeleide bevalling loop je niet alleen het risico op kunstverlossing zoals een keizersnede, maar ook zien we dat kinderen die ingeleid zijn voor de uitgerekende datum bijvoorbeeld nog niet zo krachtig kunnen drinken, zichzelf niet goed warm kunnen houden of te geel worden, zodat ze onder de lamp moeten. Onderstaande video van March of Dimes - alhoewel iets gedateerd - legt het een en ander heel goed uit. In die video komt ook goed naar voren dat er uiteraard soms hele goede redenen zijn om een bevalling WEL in te leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een baby die niet goed groeit of wanneer er sprake is van een te hoge bloeddruk bij de moeder. Ga hierover in gesprek met ons of de gynaecoloog.

At Least 39 Weeks - YouTube

Deel dit bericht