Versoepelingen tav corona vanaf 15 juni

16 juni 2020

Versoepelingen tav corona vanaf 15 juni

(For English see below)

 
Het aantal COVID -19 besmettingen laat een positieve ontwikkeling zien. Dat is mooi! Vanaf maandag 15 juni gelden de volgende versoepelingen:
 
* Je partner of één andere volwassen persoon mag je begeleiden bij controles die voor jou spannend of belangrijk zijn
* Alle controles kunnen weer fysiek plaats vinden
* We zullen voor de meeste kraamcontroles weer bij jullie thuis langs komen
* In het ziekenhuis is weer een tweede persoon naast je partner toegestaan
* We kunnen weer veilig studentes begeleiden
 
Daarnaast is het natuurlijk nog steeds belangrijk dat wij ons aan alle algemeen geldende maatregelen houden:
* Kom zoveel mogelijk alleen
* Kom op tijd maar niet te vroeg om zo een te volle wachtkamer te voorkomen
* Houd 1,5 meter afstand
* Houd de hygiënemaatregelen aan
* Kom niet naar de praktijk als je ziek bent of klachten van COVID -19 hebt
* Laat je testen als je COVID-19 klachten hebt
 
Raakt de wachtkamer onverhoopt te vol dan vragen we jou om buiten te wachten totdat je/jullie aan de beurt zijn.
 
Kinderen zijn helaas voorlopig nog niet toegestaan op de praktijk met uitzondering van je baby tijdens de nacontrole.

We zijn natuurlijk flexibel en houden ook rekening met jullie wensen. Wensen jullie liever een telefonisch intake, counseling, kraamcontrole of nacontrole dan is dat natuurlijk nog steeds mogelijk.
 

Groeten,
Sifra Verloskundigen

-------------------------------------

The number of COVID -19 infections shows a positive development. That's good news! From Monday, June 15, the following loosening of the rules will apply:

* Your partner may accompany you during checks that are exciting or important to you
* All checks can take place physically again (also the intake, counseling and check up after six weeks).
* For most of the maternity checks we will come to your house.
* In the hospital a second person is allowed next to your partner
* We can safely supervise students again.

In addition, it is of course still important that we adhere to all generally applicable measures:
* Come alone as much as possible
* Come on time but not too early to avoid an overcrowded waiting room.
* Keep a distance of 1.5 meters
* Follow the hygienic measures
* Do not come to the practice if you are sick or have complaints of COVID -19
* Get tested if you have COVID-19 complaints

If the waiting room unexpectedly gets too full, we ask you to wait outside until it's your turn.

Unfortunately, children are not allowed at the practice for the time being, with the exception of your baby during the follow-up check.

Of course we are flexible and also take your wishes into account. If you prefer a telephone intake, counseling, maternity check-up or follow-up check-up, this is still possible.

Best regards,
Sifra Verloskundigen

Deel dit bericht