Wereld Downsyndroomdag

21 maart 2024

Wereld Downsyndroomdag

21-3

21 maart is wereld downsyndroomdag. Dat is geen toeval: Mensen met het syndroom van Down hebben hun 21e chromosoom 3 keer. Op de wereld downsyndroomdag wordt aandacht besteed aan mensen die Down hebben, maar ook aan alle mensen die zich dagelijks inzetten voor hun zorg en gezondheid.

Het thema van dit jaar is:  STOP DE STEREOTYPEN!

Stereotypen kunnen positief, negatief of neutraal zijn, maar ze zijn vaak ongenuanceerd of gewoon onjuist!

Stereotypen zorgen vaak daarvoor dat mensen met het syndroom van Down en een verstandelijke beperking anders behandeld worden dan andere mensen. Ze worden vaak onderschat en uitgesloten. Soms zelfs getreiterd of mishandeld.

Stereotypen zijn vaak gebaseerd op beperkte informatie of persoonlijke ervaring. Stichting downsyndroom zet zich in om juiste informatie te delen over het downsyndroom, en zo het verschil te maken voor mensen met het downsyndroom, hun families en betrokken zorgverleners.

stichting downsyndroom

Anders zijn maakt je uniek ♡

Deel dit bericht