Waar bevallen?

Waar bevallen?

In Nederland kun je meestal zelf kiezen of je thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen. Uit onderzoek is gebleken dat thuis bevallen veilig is, mits er een goede inschatting wordt gemaakt door de verloskundige.

Het is het belangrijkste dat je je op je gemak voelt en je je zoveel mogelijk kunt ontspannen.

Ontspanning is namelijk erg belangrijk om de bevalling soepel te laten verlopen. Sommige vrouwen kunnen dit het beste thuis en anderen kunnen dit beter in het ziekenhuis. Dat is voor iedereen anders.

De keuze over waar je wilt bevallen hoef je niet al tijdens je zwangerschap te maken, maar mag ook op het moment dat de bevalling begonnen is. Het kan fijn zijn om dit besluit te maken op het moment dat je weeën hebt, omdat je dan aanvoelt of je het nog prettig vindt om te verplaatsen of dat je liever thuis wil blijven. Wanneer het niet je eerste bevalling is kan de ontsluiting vlot vorderen. Indien de ontsluiting te snel gaat kan het zo zijn dat de verloskundige de beslissing maakt om niet meer weg te gaan van huis.
Het is echter wel goed om voor de bevalling al nagedacht te hebben over de verschillende opties. 

Als je overweegt om thuis te willen bevallen, bespreek dit dan met ons, zodat we samen kunnen kijken of dit verstandig en ook mogelijk is.

Redenen om beter niet thuis te bevallen zijn o.a:

  • Je woonsituatie laat het niet toe (o.a flat zonder lift, wenteltrap, te kleine slaapkamer)
  • Bij een vorige bevalling teveel bloedverlies en/of een moederkoek die niet spontaan kwam
  • Andere problemen nav vorige een vorige bevalling of bevallingen
  • Je BMI (combinatie lengte/gewicht) is te hoog

Ook tijdens de bevalling zelf kunnen er zich situaties voordoen waardoor we ons toch naar het ziekenhuis moeten verplaatsen. Dit kan tijdens de ontsluiting zijn, maar ook tijdens het persen of na de geboorte van de baby. 

Mocht je in het ziekenhuis moeten of willen bevallen dan werken wij samen met het HMC Westeinde (Den Haag), het Haga Ziekenhuis (Den Haag) en het Haga Ziekenhuis Langeland (Zoetermeer). Deze drie ziekenhuizen zijn binnen onze regio vrijwel onder alle omstandigheden goed en snel te bereiken. Als je in het ziekenhuis wilt bevallen zonder dat dit medisch noodzakelijk is dan noemen we dat een poliklinische bevalling. Wij begeleiden poliklinische bevallingen op dezelfde manier als dat we thuis zouden doen. Houdt rekening met eventuele kosten die verbonden zijn aan een poliklinische bevallen. Raadpleeg hiervoor je verzekering. Soms ligt het ziekenhuis van je eerste keuze al vol. In dat geval wijken we uit naar een van de andere ziekenhuizen.

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Vragen over onze werkwijze of maatwerk?

Afspraak maken Contact met onze praktijk