Prenatale screening

Prenatale screening

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die daar prijs op stellen tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties. Prenatale screening valt onder wet Bevolkingsonderzoek. 

Een zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:

  • screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom door middel van de NIPT (kijk hier voor het lezen van de folder)
  • een structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo), waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij de foetus (kijk hier voor het lezen van de folder)
Tijdens een aparte afspraak zullen we jullie uitgebreid informeren en counselen, zodat jullie weloverwogen tot een besluit kunnen komen.

Ter voorbereiding op het gesprek kan oa een keuzehulp worden ingevuld via www.pns.nl.

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Ben je zwanger en wil je je aanmelden?

Vragen over onze werkwijze of maatwerk?

Afspraak maken Contact met onze praktijk